IELTS là gì?

IELTS là viết tắt của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế . Đây là một kỳ thi do IDP Australia, Hội đồng Anh và Cambridge Examinations sở hữu và quản lý. Đây là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng tiếng Anh của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc […]